Sanitær flowtransmitter med høj nøjagtighed

PD340-Serie

PD340 Flowtransmitter er en elektromagnetisk præcisionsflowmåler til måling af volumenflow på elektrisk ledende væsker. Transmitterens design gør den velegnet til anvendelse i applikationer, hvor hygiejnisk design er påkrævet.
PD340 er den foretrukne flowmåler i industrier, hvor overholdelse af de skrappeste krav til hygiejne, målenøjagtighed og pålidelighed er af afgørende betydning. Disse industrier omfatter mejerier, bryggerier, soft drink og andre former for fødeindustri, foderanlæg, drikkevand, men også ikke-sanitære industrier, hvor der ønskes nøjagtig måling af flow på ledende væsker af enhver art.
Transmitterens robuste opbygning gør den ligeledes velegnet til måling af flow på væsker, der indeholder faste partikler.

Download PD340-brochuren

Funktioner og fordele

 • • Sanitær udførelse – Specialdesignet til fødevareindustrien.
 • • Ingen bevægelige dele – Mindre vedligeholdelse.
 • • Volumenmåling i m3, liter, gallons etc.
 • • Robust og kompakt design – Nem at montere, selv i vanskelige applikationer.
 • • Leveres konfigureret efter kundespecifikation.
 • • Konstrueret til ikke at blive påvirket af variation i flowprofil.
 • • Høj målenøjagtighed, selv hvis viskositeten ændrer sig.
 • • Der kan skiftes mellem forskellige væsker uden behov for at lave ny kalibrering. 
 • • Puls- og 4-20 mA udgange.
 • • Forvalgsfunktion (batch).
 • • Indbygget PI-regulator.
 • • To indbyggede tælleværker til summering af volumenflow.
 • • P-NET og PROFIBUS DP fieldbus kommunikationsinterface (IEC 61158).
 • • Lokalt display kan tilsluttes via simpel 2-leder.
 • • Indgange for temperaturføler og digitalt signal.
 • • Optimeret for høj nøjagtighed og linearitet. Med lineariseringsfunktionen er det muligt at måle helt ned til under 1% af målerens maksimale måleområde. Derfor kan måleren normalt vælges til at have samme dimension som rørinstallationen hvorved trykfaldet begrænses. 
[sta_anchor id="PD340-Additional-information" /]

Yderligere information

Bestilling
Retningslinjer for målervalg
Brochurer, Datablade, Manualer og Guider
Installationsanbefalinger 
CAD-tegninger
Godkendelser og certifikater
Displayenhed PD210
Store flowhastigheder – C102
Forvalg & Flowregulering
med PD210
Fieldbusintegrering
Profibus DP interface
1-,2- og 3-fasede udgangssignaler
Opbygning
Virkemåde
Konfigurationsværktøj for PD340

Alsidighed

En af grundene til den popularitet PD340 har opnået er dens store brugsmæssige alsidighed. I sin enkleste form kan den fungere som en standalone-flowmåler, hvor udgangene giver pulser for volumen (f.eks. liter) eller 4-20 mA signal for aktuelt flow (f.eks. liter/min.).

Derudover kan den som standard også anvendes som en komplet batchcontroller, og endda som grænseværdigiver for et antal direkte eller afledede lokale måleværdier.

Et andet eksempel på alsidigheden er den indbyggede regulatorfunktion, som kan bruges til at styre en reguleringsventil eller en frekvensreguleret pumpe, således at en ønsket værdi for flowet kan opretholdes.

Udover en digital indgang, som kan anvendes til lokal start af en dosering, eller til at stoppe volumentællerne, hvis der registreres luft i væsken, er der mulighed for at tilslutte en 4-tråds Pt100 temperaturføler direkte til transmitteren. Dette giver mulighed for at registrere temperaturkompenseret flow på vandbaserede produkter med varierende medietemperatur.

Revolutionerende design

Da PROCES-DATA sendte den første generation af PD 340 flowtransmitteren på markedet i første halvdel af firserne, var det intet mindre end en revolution på markedet for sanitær flowmåling.

Før PD 340 var det almindeligt at anvende mekaniske flowmålere, udviklet til ikke-hygiejniske applikationer til måling af flow på mælk, øl, vin og andre flydende produkter i fødevareindustrien. De var vanskelige at rengøre, krævede masser af service og vedligeholdelse, og havde tilmed en kort levetid.
PD 340 var den første flowmåler uden bevægelige dele, som var udviklet med særlig henblik på sanitære applikationer i mejerier, bryggerier andre fødevarevirksomheder. På grund af sit enestående designe med det kvadratiske målerør var – og er – PD 340 den eneste flowmeter på markedet, som kan kalibreres på vand, og som stadig opretholder sin høje målenøjagtighed når der måles på produkter med en helt anden viskositet end vand, uden at det kræver omkalibrering på det aktuelle produkt.

Derudover er den som følge af det kompakte design med målehoved, elektronikenhed og terminalboks til tilslutning af ledningsforbindelser samlet i én enhed hurtig og let at installere.

PD 340 anvendes til måling af flow i et væld af forskelligartede applikationer indenfor fødevareindustrien, så som i mejerier, bryggerier, eller fiskeindustri, samt i mobile applikationer som for eksempel tankvogne til indsamling eller distribution af mælk, øl eller dyrefoder, hvor den kan indgå som hovedkomponenten i et godkendt målesystem.