PD340 - Fieldbusintegrering

Filosofien bag dette højteknologiske instrument har været at gøre det muligt at opbygge et anlæg med et i praksis ubegrænset antal målere, der arbejder sammen i et integreret system.

Derfor kan PD 340 leveres med fieldbusinterface, som gør det muligt at tilgå flowmålerens måleværdier og interne registre fra programmérbare controllere og PC’er, som vist på billedet nedenfor.

PD-340-Fielsbus-P-NET-integration

P-NET

PROCES-DATA er firmaet, der oprindeligt udviklede P-NET fieldbusstandarden, der nu i flere år har været en international standard (IEC 61158 Type 4). Derfor er det naturligt at denne kommunikationsprotokol anvendes til at integrere alle firmaets programmérbare controllere, I/O-moduler og flowmålerprodukter.

Profibus DP

Som option kan PD 340 Flowtransmitter leveres med et integreret Profibus DP interface (IEC 61158 Type 3).

Installation af en PD 340 Flowtransmitter med Profibus er let, og hverken Profibus-kendskab, programmingsværktøj eller displayenhed kræves:

  • • Montér flowtransmitteren i rørsystemet.
  • • Tilslut kabler til forsyning og Profibus.
  • • Indstil Profibus-nodeadressen på switchrækken inden terminalboksen monteres.
  • • Ingen konfiguration er nødvendig.

Når Profibusmasteren (PLC-en) initialiserer kommunikationen, konfigureres flowtransmitteren automatisk korrekt.

Konfigurering af Profibusmasteren svarer til at konfigurere simple Profibusenheder, eksempelvis en temperaturtransmitter. Den nødvendige GSD-fil leveres med transmitteren, men kan også downloades.

Tillige kan allerede installerede målere, selvom de blev leveret for mange år siden, udstyres med et Profibus DP-interface, kun ved at udskifte terminalboksen, forudsat at den er i udvidet version.