Info note

VIGO 5.8, info

Installation, placering og håndtering af brugerdata:

Installeres VIGO 5.8 med defaultindstillinger, bliver brugerdata placeret i C:\Documents and Settings\All Users\VIGO eller i C:\Users\Public\VIGO afhængigt af Windows operativsystem.

Ved installation af VIGO 5.8 installeres desuden P-NET Gateway Service. VIGO 5.8 og P-NET Gateway Service optræder som to selvstændige programmer og kan derfor afinstalleres separat.

 

Installation af Drivere:

PD 3920 PC P-NET Interface Card.
Bemærk venligst at PD 3920 ikke supporteres og at driveren ikke installeres i denne version. Dog kan ældre maskiner, hvorpå driveren allerede er installeret, opgraderes til VIGO 5.8 uden problemer.
PD 3920-driveren er en 32-bits-driver og kan derfor kun fungere på maskiner med Windows 32-bits.

PD 3930 PC P-NET Parallel Interface.
Bemærk venligst at driveren ikke supporteres på Windows 64-bits-maskiner. På maskiner med Windows x64 kan man ikke gøre brug af PD 3920/PD 3930 PC P-NET Interfaces.
På Windows 64-bits-maskiner anbefales i stedet at anvende PD 602 DPI eller PD 3950 USB to P-NET Interface.

Opdatering eller geninstallering:

Ved opdatering eller geninstallering af VIGO laves under installationen automatisk en backup af brugerdata, som placeres i folderen VIGO_Oldx.
For hver backup, der laves, tælles nummeret på VIGO_Old-folderen op. VIGO_Old-folderen med det højeste nummer indeholder de nyeste data. Eksempelvis: VIGO_Old, VIGO_Old1, VIGO_Old2, osv.

I forbindelse med opgradering fra VIGO 5.7-VIGO 5.8 sker der ikke nogen ændring i forhold til defaultplacering af brugerdata.

– Default VIGO 5.7-placering på Windows XP: C:\Program files\VIGO\StaticData og C:\Program files\VIGO\DynamicData

– Default VIGO 5.7-placering på Windows Vista: C:\Users\Public\VIGO\StaticData og C:\Users\Public\VIGO\ DynamicData

Vælger man at afinstallere (ikke anbefalet), inden man opgraderer til VIGO 5.8, vil dette på bl.a. Windows XP resultere i at defaultplacering af brugerdata ændres til:
C:\Documents and Settings\All Users\VIGO\DynamicData og C:\Documents and Settings\All Users\VIGO\StaticData.

Afinstallation af VIGO:

Inden VIGO afinstalleres, anbefaler PROCES-DATA, at man altid sikrer at man har taget de nødvendige forholdsregler i forhold til backup.

Backup/restore:

Ved systemer, der serieproduceres, kan det i forbindelse med backup/restore af loggede data være en fordel at man som firma vælger sin helt egen placering for disse data.
Ændringer af defaultplacering fortages i ”VIGO Paths”, som kan findes vha. menuen Files/Paths.

Afinstallation af P-NET Gateway Service:

Anvendes Secure UDP, findes der en Keystore-fil på den pågældende maskine.
Ved afinstallation af P-NET Gateway Servicen bliver Keystore-filen fjernet!
Ønsker man at beholde indstillingerne eller flytte P-NET Gateway Servicen til en anden maskine, kan der laves en eksport af data vha. Eksport-/Import-funktionen, som er at finde på fanen General i Key Manageren.


VIGO 5.8-defaultplacering af Keystore:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\PROCES-DATA\UDPSecure.