Info note

PD 340 Lineariseringsfunktion

På grund af sin konstruktion er PD 340 Flowtransmitter i sig selv lineær, selv uden elektronisk kompensation.

De fleste af vore kunder foretrækker ikke at gå under 25 mm rør, selv til meget lave flow. Derfor er der for yderligere at forbedre lineariteten blevet udviklet og implementeret en speciel kompenseringsfunktion til ”Version 2” elektronikmodulet, som har været i produktion siden 1. januar 2005. Derfor kan PD 340, når denne funktion er slået til, anvendes ved selv meget lave flowrater – stadig med samme høje præcision som ved større flowrater.

Ved flowkalibreringen på fabrikken kalkuleres lineariseringskurven hvorefter den downloades til elektronikmodulet. Derfor indeholder alle nye PD 340 Flowtransmittere de data som skal bruges til lineariseringsfunktionen, hvis de blev leveret som komplette målere, altså med målehoved og elektronikmodul. Hvis et af de nye elektronikmoduler skal monteres på et andet målehoved end det oprindelig blev testet på, og hvis lineariseringsfunktionen skal benyttes, så kan man downloade de nødvendige data til elektronikmodulet ved hjælp af en PC med VIGO version 5.6 eller højere (gælder kun elektronikmoduler i udvidet version).

Grafen herunder viser lineariseringskurven for en bestemt flowtransmitter. Hvis denne flowtransmitter måler flowraten ved 20% af full scale, så vil denne værdi blive kompenseret med –0,01% af full scale.

Sådan aktiveres lineariseringsfunktionen

Lineariseringsfunktionen aktiveres ved at sætte Register E7, Dig. 5 til ‘1’.