PD340 - Installationsanbefalinger

Flowtransmitteren skal installeres i rørsystemet så målehovedet altid er væskefyldt, idet transmitteren ellers kan registrere flow når målerøret er tomt.

Hvis der er kraftige vibrationer i rørsystemet, f. eks forårsaget af resonans fra en pumpe eller ved pulserende tryk i forbindelse med eksempelvis en homogenisator eller en stempelpumpe, skal der anvendes vibrationsdæmpning. Alternativt må flowtransmitteren monteres et andet sted i rørsystemet, hvor der er færre vibrationer.

Hvis væsken indeholder luft skal der monteres en luftudskiller før flowtransmitteren.

Flowtransmitteren kan monteres såvel vandret som lodret.

Der må ikke forekomme luftlommer i målehovedet.

Pilen udenpå målehoved angiver positiv flowretning.

De bedste målebetingelser opnås, hvis der både før og efter flowtransmitteren monteres et lige rørstykke på mindst tre gange rørdiameteren.  

Vandret rørsystem

Ved montering i et vandret rørsystem anbefales en hældning som vist i figuren nedenfor.

PD340-vandret-OK
PD340-vandret-Fejl

Lodret rørsystem

Ved montering i et lodret rørsystem anbefales et opadgående flow.

PD340-Lodret-OK
PD340-Lodret-Fejl

Selvdræning

Montering i en vinkel på mindst 20° i forhold til vandret som vist i figuren vil sikre selvdrænende virkning.

PD340-20grader-OK