PD340 - Displayenhed PD210

PD 210 displayenheden kan både anvendes til udlæsning af procesvariable fra en PD 340 Flowtransmitter, og til konfiguration af denne.

Kan monteres direkte på en flowtransmitter eller i en styretavle.

Hvad enten PD 340 anvendes som enkeltstående måleinstrument eller som en del af et mere komplekst proceskontrolsystem, er der mulighed for lokalt (indenfor 100 m) at vise enhver af dens måleværdier på et lille vandtæt display med tastatur.

Tasterne anvendes først og fremmest til at vælge måleværdi (aktuelt flow, volumen, temperatur, osv.), men kan også bruges til indtastning af setpunkter for flowregulering eller batch (dosering af forudbestemt mængde) og til at nulstille volumentællerne. Derudover kan det anvendes som værktøj til at konfigurere de mange indbyggede funktioner i måleren.

Funktioner

Øjebliksværdi, flow: Enheden viser det aktuelle flow, f. eks. i m3/h.

Summeringstæller: Enheden viser den total volumen, f. eks. i m3.

Forvalgstæller: Inden en afmåling påbegyndes, indtastes den ønskede volumen i SETPOINT. Doseringen starter, når INPUT 1 aktiveres, hvilket nulstiller volumen 2-tælleren, og Output2 aktiveres. Når den ønskede mængde nås, går Output2 OFF.

Øjebliksværdi, temperatur: Displayenheden viser den aktuelle temperatur in °C eller °F.

Konfiguration og kalibrering: PD210 displayenheden kan anvendes til at udføre en fuld konfigurering af en flowtransmitter.

Fejlfinding: PD 340 Flowtransmitteren er udstyret med et omfattende testsystem, som er i stand til at afsløre fejl, som opstår på grund af forkert anvendelse af transmitteren, eller som måtte opstå i selve transmitteren.

The PD210 er beregnet til faste installationer, f.eks. i en tavlefront.
Omgivelsestemperatur under drift: -20°C to + 50°C.
Enheden er bygget ind i en boks af NORYL PPO, med tæthedsgrad IP 65.

Forbindelse

Displayenhed PD210 forbindes med flowtransmitteren med et tolederkabel. 

Dette kabel bruges både til strømforsyning af displayenheden og til dataudveksling mellem flowtransmitteren og displayenheden. Kabellængden kan være op til 100 m.

Dimensioner

PD210-Dim

Alle dimensioner er i mm.

Option

Displayenhed PD210 kan monteres direkte på terminalboksen af PD340 og stadig betjenes bekvemt.

Denne monteringsmåde tilbydes som mulighed ved bestilling af PD340 og PD210.

PD340 Flowtransmitteren vil så blive leveret som en samlet enhed, som vist.