PROCES-DATAs service- og supportafdeling er klar til at hjælpe dig med reparation, kalibrering, produkttræning eller andre typer teknisk service eller support på vore produkter.

Serviceafdeling

Serviceafdelingen kan hjælpe dig med:

· Produktreparation

· Kalibrering og test

· Flowtransmitterkonfiguration

· Valg af den rigtige flowtransmitter til din applikation

 

Kontakt til serviceafdelingen

Du kan kontakte serviceafdelingen enten via e-mail eller telefon:
E-mail: servicedepartment@proces-data.com
Telefon: +45 87 200 300

Anbefalinger og procedurer for verificering og kalibrering af flowmålere

Anbefalinger:

· Vores normale anbefalinger for verifikation vil være en årlig test med efterfølgende udstedelse af et testcertifikat

· Målere på kundens lager vil først være omfattet af anbefalingerne fra den dag, hvert enkelt måler tages i brug. Det vil sige at man på reservedelslageret kan have en reservemåler liggende, der først tages i brug for eksempel 10 måneder efter datoen på testcertifikatet. Denne måler har ikke brug for verificering efter to måneder, men efter et år.

Procedurer for verificering og kalibrering:

· Måleren modtages af vores serviceafdeling, der rengør den med rengøringsmiddel og en blød børste

· Måleren inspiceres visuelt, og hvis den skønnes fysisk at være OK, går den videre til test

· Måleren afprøves på vores testanlæg

· Hvis måleresultaterne er indenfor vores interne specifikationer, udstedes et testcertifikat og måleren returneres

· Hvis måleren ikke overholder vores interne specifikationer, vil den blive kalibreret, og der udstedes et kalibreringscertifikat.

Supportafdeling

Supportafdelingen kan hjælpe dig med:

· Hardwaresupport

· Softwaresupport

· Applikationssupport

· Produkttræning

Kontakt til supportafdelingen

Du kan kontakte supportafdelingen enten via e-mail eller telefon:
E-mail: supportdepartment@proces-data.com
Telefon: +45 87 200 300

Sådan sendes produkter ind til reparation eller kalibrering

Hvis du har behov for at sende produkter ind til reparation eller kalibrering, så vedlæg venligst følgende information sammen med forsendelsen:

· Faktureringsinformation (firmanavn og -adresse, telefonnummer, e-mail-adresse)
· Returneringsadresse
· Ordrenummer eller referencenummer
· Kontaktperson (navn, telefonnummer, e-mail-adresse)
· Beskrivelse af problemet for hver del inkluderet i forsendelsen (beskriv venligst hvad der er galt med produktet og hvilken type service du ønsker at vi udfører).

Hvis ovenstående information ikke er inkluderet i forsendelsen, vil serviceafdelingen ikke være i stand til at påbegynde en serviceordre, og derfor vil der ikke blive udført nogen reparation på produktet.

Send varerne til følgende adresse:
PROCES-DATA A/S
Navervej 10
DK-8600 Silkeborg
Danmark
Att.: Serviceafdelingen