PD340 med PROFINET (PD386)

PD340 Flow Transmitter med PROFINET interface gør måling af flow og volumen lige så enkel som at måle en temperatur. Alle data fra enheden overføres til PLC’en via PROFINET. Ingen analoge indgange eller højhastighedstællere er nødvendige.
PD386 PROFINET-interfacemodulet er universelt til alle PD340-målestørrelser, der spænder fra C25 til C102 (1″ til 4″). PD386 kan bruges med enhver udvidet version PD340, uanset om den er ny eller gammel.

Let at installere

PD340 PROFINET Flowtransmitter er meget let at installere:

• Montér flowtransmitteren i rørsystemet.
• Tilslut kabler til forsyning og PROFINET.
• Indstil Profibus-nodeadressen på switchrækken inden terminalboksen monteres.
• Automatisk konfiguration

I Profibus masteren (PLCen) definerer softwareingeniøren målerstørrelsen, måleenheden, og hvilke procesværdier der skal overføres. Denne procedure svarer til definitionen af enhver anden Profibus-enhed, eksempelvis en temperaturtransmitter, og det er noget der kun skal foretages én gang. Hver gang Profibusmasteren initialiserer kommunikationen, vil den sende opsætningsdata til flowtransmitteren, hvilket sikrer at den automatisk bliver konfigureret korrekt.

Vedligeholdelse gjort enkel og sikker

Afmontering af PROFINET termialboksen fra flowtransmitteren forstyrrer ikke PROFINET kommunikationen på bussen. I tilfælde af at flowtransmitteren skal udskiftes, kan terminalboksen derfor simpelthen afmonteres fra den gamle transmitter og monteres på den nye. Den automatiske konfiguration, der er beskrevet ovenfor, sikrer at den nye flowtransmitter automatisk vil blive konfigureret korrekt. Vel at mærke uden at der kræves hjælp fra PLC-kyndig tekniker.

Bestillingsinformation

PD340 PROFINET flowtransmitter kan bestilles som en komplet enhed klar til brug. Hvis der ønskes PROFINET interface på en eksisterende PD340, kan PD386 PROFINET terminalboksen bestilles separat som en reservedel, der kan monteres på enhver udvidet version af PD340 Flowtransmitteren.

Download filer og dokumentation

Kontakt venligst PROCES-DATA for yderligere oplysninger!