PD340 - Virkemåde

Målehovedet, som er den centrale den af en PD 340 Flowtransmitter, består af et målerør, hvorpå der er monteret magnetspoler.

Når der sendes en strøm gennem magnetspolerne, frembringes et magnetfelt vinkelret på målerøret. Når en ledende væske bevæger sig gennem målerøret, induceres en elektrisk spænding, som udtages over to elektroder i målerøret. Målerøret har en geometri, som gør, at denne spænding er proportional med væskens middelhastighed og dermed den gennemstrømmende væskemængde.

PD 340 Flow Transmitteren anvender et kvadratisk målekammer, idet denne form reducerer måleresultatets afhængighed af viskositet, væsketype og flowprofil.
Forsøg med PD 340 Flowtransmitter bekræfter, at det ikke er nødvendigt at kalibrere, når der skiftes produkt, f.eks fra vand til mælk. Dette ville være nødvendigt med traditionelt rundt målekammer.

Måleprincipper

Ue = K x B x V x D

Ue = elektrodespænding
K = systemkonstant
B = magnetfeltstyrke
V = væskens middelhastighed
D = afstand mellem elektroder

Transmitterens microprocessor styrer strømgeneratoren, så magnetfeltet holdes konstant. Elektrodespændingen føres via forstærker og signalomsætter til microprocessoren, som beregner væskegennemstrømningen.