PD340 med Profibus DP interface (PD385)

PD340 Flowtransmitter med Profibus DP interface gør måling af flow og volumen lige så simpelt som det at måle en temperatur. Alle data fra måleren overføres til PLCen via Profibus DP. Ingen analoge indgange eller high-speed tællere er nødvendige.

PD 385 Profibus terminalboksen er universel for alle PD 340 målerstørrelser, lige fra C 25 til C 102 (1 “til 4”). PD 385 kan bruges sammen med enhver PD 340 i udvidet version, uanset om den er ny eller gammel.

Let at installere

PD340 Profibus Flowtransmitter er meget let at installere:

• Montér flowtransmitteren i rørsystemet.
• Tilslut kabler til forsyning og Profibus.
• Indstil Profibus-nodeadressen på switchrækken inden terminalboksen monteres.
• Automatisk konfiguration

I Profibus masteren (PLCen) definerer softwareingeniøren målerstørrelsen, måleenheden, og hvilke procesværdier der skal overføres. Denne procedure svarer til definitionen af enhver anden Profibus-enhed, eksempelvis en temperaturtransmitter, og det er noget der kun skal foretages én gang. Hver gang Profibusmasteren initialiserer kommunikationen, vil den sende opsætningsdata til flowtransmitteren, hvilket sikrer at den automatisk bliver konfigureret korrekt.

Vedligeholdelse gjort enkel og sikker

Afmontering af Profibus terminalboksen fra flowtransmitteren forstyrrer ikke Profibus kommunikationen på bussen. I tilfælde af at flowtransmitteren skal udskiftes, kan terminalboksen derfor simpelthen afmonteres fra den gamle transmitter og monteres på den nye. Den automatiske konfiguration, der er beskrevet ovenfor, sikrer at den nye flowtransmitter automatisk vil blive konfigureret korrekt. Vel at mærke uden at der kræves hjælp fra PLC-kyndig tekniker.

Bestillingsinformation

PD340 Profibus flowtransmitter kan bestilles som en komplet enhed klar til brug. Hvis der ønskes Profibus DP-interface på en eksisterende PD 340, kan PD 385 Profibus terminalboksen bestilles separat som en reservedel, der kan monteres på enhver udvidet version af PD 340 Flowtransmitteren.

Download filer og dokumentation

Download beskrivelse (GSD-fil)