OM PROCES-DATA

Mission: Udvikling og produktion af kvalitetskomponenter til industriel automation.

PROCES-DATA A/S blev grundlagt i 1979 og har adresse i Silkeborg.

Kernekompetencer

Vore kernekompetencer er udvikling og produktion af flowmålere, elektronikmoduler og software til industrielle applikationer. Al hardware og systemsoftware bliver udviklet i firmaet af vores egen stab af ingeniører. PROCES-DATAs udviklingsaktiviteter inkluderer design og layout af elektronik, mekanisk design, softwareudvikling til PC og microprocessor baserede systemer, samt softwareudvikling til vore interne computersystemer.

Produktprogrammet omfatter fieldbusbaserede standard hardwaremoduler, så som programmerbare controllere, I/O-moduler og flowmålere. Derudover har vi en stor produktion af OEM-produkter, udviklet specielt til at dække specifikke kunders behov.

Produkter og teknologier

P-NET / PROCES-PASCAL / VIGO
PROCES-DATA udviklede i 1983 P-NET, en standard for datakommunikation i industrielle automationsløsninger. P-NET er nu en International fieldbus standard – IEC 61158 Type 4. P-NET bliver naturligvis anvendt i alle produkter fra PROCES-DATA.
P-NET kommunikation kan finde sted på mange forskellige medietyper, så som RS485, Ethernet, WiFi, Internet og GPRS.
En af PROCES-DATAs hovedprodukter, PD340, en magnetisk-induktiv flowmåler, bliver anvendt overalt i verden. Firmaet har udviklet et programmeringssprog til programmering af procescomputers, Process-Pascal, hvori P-NET er en integreret del. For at gøre det muligt at sammenkæde PC programmer – f.eks. databaser, regneark, Visual Basic, Delphi og C programmer – og de signaler der er tilgængelige via fieldbussen, har PROCES-DATA udviklet er Fieldbus Management System, som kaldes VIGO. VIGO gør det muligt at beskrive et fysisk anlæg i form af data, datastrukturer og hvor data befinder sig. Visual VIGO softwarepakken er et stærkt værktøj til at visualisere og betjene produktions- og procesanlæg, bygninger,maskiner, osv.på en PC, samt til opsamling af realtids data og visning af aktuelle og historiske måleværdier i form af grafik eller på tabelform.

PD340

Den magnetisk-induktive flowmåler PD340, et af PROCES-DATAs hovedprodukter, bliver anvendt overalt i verden.

PD340 er en elektromagnetisk præcisionsmåler til måling af volumenflow på elektrisk ledende væsker. Transmitterens design gør den velegnet til anvendelse i applikationer, hvor hygiejnisk design er påkrævet.

PD340 har siden sin introduktion været den foretrukne flowmåler i industrier, hvor overholdelse af de skrappeste krav til hygiejne, målenøjagtighed og pålidelighed er af afgørende betydning. Disse industrier omfatter mejerier, bryggerier, softdrink og andre former for fødeindustri, foderanlæg, drikkevand, men også ikke-sanitære industrier, hvor der ønskes nøjagtig måling af flow på ledende væsker af enhver art.

Transmitterens robuste opbygning gør den ligeledes velegnet til måling af flow på væsker, der indeholder faste partikler.

Produktionsfaciliteter

Produktionen finder sted i vores eget højteknologiske produktionsanlæg, som ligger i tilknytning til udviklingsafdelingen. Her råder vi over en avanceret SMD-produktionslinie, som kan foretage fuldautomatisk montage af komponenter på de printkort, der indgår i vores elektronikmoduler.

Standardisering

PROCES-DATA deltager aktivt i standardisering i adskillige grupper.

På nationalt niveau (Dansk Standard) deltager vi i ‘S-565 Industriel automatisering’, som arbejder med  Fieldbus, Functional Safety og Risk Management.
Formandskabet i dete udvalg varetages af PD (John Johansen).

På internationalt niveau (IEC – International Electrotechnical Commision) deltager PD i flere arbejdsgrupper:

IEC 65C/MT 9 – Fieldbus maintenance (Fieldbus communication and profiles). Dette er gruppen, hvor vi vedligeholder P-NET i relation til ‘IEC 61158 Type 4’ og de relaterede profilstandarder ‘IEC 61784-1’ og ‘IEC 61784-2’.

IEC 65C/JWG 10 – Industrial Cabling (Installation of Fieldbus).
Dette er gruppen, hvor P-NET installation guides vedligeholdes i relation til ‘IEC 61784-5-4’.

COMPANY_MEMBER_LOGO_2019_RGB_150dpi

EHEDG - COMPANY MEMBER

PROCES-DATA er Company Member hos EHEDG. I teksten nedenfor beskriver EHEDG hvad det vil sige:

EHEDG is grateful for the continued support of its company members and member institutes who are essential to help achieve the long-term goal of assisting in the prevention of food hygiene problems by the application of hygienic engineering. These companies and organisations are committed to the highest standards of food safety and strive to improve the overall image of the industry in the eyes of the consumer. The use of the EHEDG company member logo is a statement of this commitment.

Through the EHEDG network the companies can promote their views in as far as they support the EHEDG objectives and they can influence trends and earn international recognition for their efforts.